Okitegami Kyouko no Bibouroku x Monogatari

The Memorandum of Kyoko Okitegami x Monogatari, 『掟上今日子の備忘録』×〈物語〉

Sobrenatural
ONA 2014Finalizado